Stedsadverbier hen, hjem, ud, ind, op og ned.

kort form: indikerer en bevægelse, den er dynamisk: jeg skal hjem.
lang form: indikerer et ophold, den er statisk: jeg er hjemme.
kort form lang form
hjem hjemme
hen henne
ud ude
ind inde
op oppe
ned nede