Grammatik og øvelser

Vores fællessprog

Verber

Verberne kan inddeles i 3 grupper efter deres bøjningsmønster

 • Gruppe 1
  består af de fleste verber.
   
 • Gruppe 2
  består af ca. 135 af de almindeligste verber.
   
 • Gruppe 3
  består af ca. 120 uregelmæssige verber.
  imperativ
bydemåde
infinitiv
navnemåde
præsens
nutid
præteritum
datid
perfektum
førnutid
pluskvamperfektum
førdatid
Gruppe 1 arbejd  arbejde arbejder  arbejdede har arbejdet havde arbejdet
Gruppe 2 køb  købe køber  købte har købt havde købt
Gruppe 3  gå r  gik har gået havde gået
Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Verber
Verber i præsens / nutid
opgave 1
opgave 2
spørgsmål med verber
øvelse til spørgsmål med verber
lyt og forstå ( Lytteøvelser)
Danmark og danskerne
Ordliste