Peter godt tale engelsk og dansk, men han kan ikke tale fransk.
Erik gerne have en kop kaffe.
Maria ikke komme på lørdag, men hun kan godt på søndag.
Peter ikke på lørdag, men han kan godt på søndag.
jeg bede om et glas vand ?
du tale engelsk?
Du gerne få min gamle cykel.
Jeg ikke på arbejde i dag.

verber: | kan
 | 
kan
 | 
kan
 | 
Kan
 | 
 | 
 | 
skal
 | 
vil |
Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Modalverber
Modalverber i præsens /nutid
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordbog