Dansk her og nu Introduktion

   
english

Dansk Her og Nu
Siden er Støttet fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Dansk Her og Nu
er et gratis online kursus i dansk for begyndere. Programmet er udviklet med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det kan anvendes som lektiehjælp, til selvstudie og dansklærere kan også have udbytte af det.

Dansk Her og Nu består af 12 lektioner, der hver især er bygget op over 5 forskellige øvelser:

Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordlisten


Tekst og dialog:
I tekst og dialog følger vi parret Maria og Søren. Maria kommer fra Spanien og Søren er dansker. De to tager os med på arbejde, i kantinen, på cafe, på apoteket, på posthuset, til fest etc.
Alle tekster og dialoger er relateret til hverdagslivet, og giver et indblik i danskernes hverdag. Ordforrådet sigter på at hjælpe kursisten med at kunne gebærde sig rimeligt og høfligt på dansk.
Alle tekster og dialoger kan høres.


Grammatik og øvelser
Grammatik og øvelser har som formål at gøre sproget mere gennemskueligt, således at det også kan bruges kreativt.
For at grammatikken kan indgå som en naturlig del af indlæringen er de grammatiske regler gjort så få og så forenklede, som muligt.
I Dansk her og nu er der links til yderligere informationer om den danske grammatik.


Lyt og forstå
Lyt og forstå følger emnerne fra tekst og dialog samt grammatikken. De supplerer således de foregående øvelser.
I lyt og forstå inddrages dog altid nye ord.
Alle lytteøvelserne kan også ses som tekst.


Danmark og danskerne
Danmark og danskerne er faktuelle tekster om Danmark og danskerne.
Vi læser om : Åbningstider, skolesystemet, høfligheder, juletraditioner, etc.
Til teksterne hører spørgsmål , som træner kursisten i at scanne en tekst på dansk.
Til Danmark og danskerne findes der ofte links til mere viden om det valgte emne.


Ordlisten
Ordlisten følger lektionerne og oversætter ord samt svære vendinger fra dansk til engelsk.