Danmark og danskerne

Sygesikringen og sygehusvæsenet

Alle der er folkeregistreret i Danmark får automatisk et sygesikringsbevis også kaldet et sundhedskort. Sygesikringsbeviset/ sundhedskortet er et lille gult plastikkort med dit navn, din adresse og personnummer. På kortet står også navn og telefonnummer på din egen praktiserende læge.

Du vælger selv din læge, og det er altid ham eller hende du kontakter, når du er syg.

Det gule sygesikringsbevis/ sundhedskort er en dokumentation for, at du har ret til få ydelser fra sygesikringen. Derfor skal du altid have det med, når du skal til lægen, tandlægen, på skadestuen eller indlægges på hospitalet.

Ønsker du en se en specialist, f.eks. en gynækolog, skal du henvende sig til din egen læge, der sender dig videre til specialisten. Det er også din egen læge, der står for en indlæggelse, hvis det ikke er akut.

Alle lægebesøg og behandling på hospitaler er gratis. Bliver du syg uden for den praktiserende læges åbningstider, (efter kl. 16 og i weekenderne) kontakter du lægevagten. Lægevagtens telefonnummer afhænger af, hvor i landet du bor.  I København er nummeret på lægevagten: 70130041.

Når du ringer til lægen eller lægevagten, skal du altid huske at sige dit personnummer.

I akutte og livstruende situationer, ringer du 1813. Udgifter til medicin, briller, tandlægehjælp, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog dækkes ikke af den offentlige sygesikring, men der er forskellige muligheder for tilskud alt efter situationen og din indkomst.

 

Kilde:” Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund.”

www.laegevagten.dk


Lægevagten
besøg siden på www.laegevagten.dk

Tekst og dialog På apoteket
Grammatik og øvelser
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Sygesikringen og sygehusvæsenet
Spørgsmål til læseteksten: Sygesikringen og sygehusvæsenet.
Ordliste