strukturer følgende hovedsætninger, start med et tidsadverbium

tirsdag / jeg / På / skal / til / tandlægen
søster / kommer / I / morgen /min / besøg / på
gerne / I / vil / jeg / aften / i biografen
mandag / På / vi / skal / ikke / arbejde / på
sommer / Til / vi / kører / til / Frankrig
spiser / altid / vi / Klokken / 19 / aftensmad
Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Hovedsætninger
Ledsætninger
Hovedsætning Øvelse 1
øvelse 2
øvelse 3
øvelse 4
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordliste