højre - venstre

Venstre /left. Jeg drejer til venstre /I turn left. Du skal dreje til venstre /You must turn left. Det er på venstre side /On the left side
Ligeud /straight. Du skal gå ligeud /you must go straight on. Du fortsætter ligeud /you continue straight on.
Højre /right. Jeg drejer til højre /I turn to the right. Du skal dreje til højre /you must turn right. På højre side /on the right side.

Tekst og dialog
på arbejde
Hjemme
I byen
højre - venstre
Grammatik og øvelser
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordbog