substantiver kan danne flertal ved at tilføje:

1. - (er) r Hvis substantivet ender på et tryksvagt -e tilføjes kun -r

 • -er et sekund to sekunder
 • en måned to måneder
 • en bil to biler
 • -r en time to timer
 • en uge to uger
 • en kage to kager

  - (er) r benyttes ved ca. 70% af substantiverne.
   

2. -e en dag to dage - en stol to stole 

 • Alle substantiver som ender med et tryksvagt –er tilføjer -e i flertal.
 • en dansker to danskere

  -e benyttes ved ca. 20 % af substantiverne

   

3. - Nogle substantiver er uregelmæssige. De kan skifte vokal i flertal, eller være ens i ental og flertal.

 • en mand to mænd
 • et barn to børn
 • en bog to bøger
 • et år to år
 • et æg to æg