Øvelse 1 fra 0 -20
2 1 5 12 9 7 11 4
14 3 10 19 6 13 8 20
0 15 17 16 6 18 8 04

Øvelse 1 fra 0 - 20

Lyt og skriv det rigtige tal

Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
lyt og forstå
tal
lytteøvelse 1
lytteøvelse 2
Lytteøvelse 3
Lytteøvelse 4
Lytteøvelse 5
Lytteøvelse 6
Lytteøvelse 7 På cafe Rosa Menu
Danmark og danskerne
Ordliste