Dansk her og nu Lektion 4 Lyt og forstå øvelse 2

hans og hendes:

Søren har en kone. Hans kone hedder Maria.
Maria har en mand. Hendes mand hedder Søren.

sin, sit og sine

Sin, sit og sine kan aldrig være subjekt,
men viser tilbage til subjektet i samme sætning.

Maria elsker sin mand = Maria elsker Marias mand. ( sin egen mand)
Maria elsker hendes mand = Maria elsker Evas mand. ( en anden dames mand)

Skriv det manglende possessive pronomen

Peter elsker kone. (Peters kone)

Peter skal på cafe med
kollega. (Peters kollega)

kone kan desværre ikke komme.

mand er svensker.

Louise og
mand kommer til frokost. (Louises mand)

Peter er glad for
arbejde. ( Peters arbejde)

Louise er glad for
lejlighed. ( Louises lejlighed)

pronomen: Hans
 | 
Hendes
 | 
hendes
 | 
sin
 | 
sin
 | 
sin
 | 
sit