lyt og forstå

 TAL / 0 - 20  TAL / 20 - 40  TAL 40 - 60
0 nul                    
 1 en 11  elleve  21 enogtyve 31  enogtredive  41 enogførre 51  enoghalvtreds
 2 to 12  tolv  22 toogtyve 32  toogtredive  42 toogførre 52  tooghalvtreds
 3 tre 13  tretten  23 treogtyve 33  treogtredive  43 treogførre 53  treoghalvtreds
 4 fire 14  fjorten  24 fyrogtyve 34  fyrogtredive  44 firogførre 54  fyroghalvtreds
 5 fem 15  femten  25 femogtyve 35  femogtredive  45 femogførre 55  femoghalvtreds
 6 seks 16  seksten  26 seksogtyve 36  seksogtredive  46 seksogførre 56  seksoghalvtreds
 7 syv 17  sytten  27 syvogtyve 37  syvogtredive  47 syvogførre 57  syvoghalvtreds
 8 otte 18  atten  28 otteogtyve 38  otteogtredive  48 otteogførre 58  otteoghalvtreds
 9 ni 19  nitten  29 niogtyve 39  niogtredive  49 niogførre 59  nioghalvtreds
 0 ti 20  tyve  30 tredive 40  førre  50 halvtreds 60  treds
 

 

 TAL / 0 - 20
0 nul    
 1 en 11  elleve
 2 to 12  tolv
 3 tre 13  tretten
 4 fire 14  fjorten
 5 fem 15  femten
 6 seks 16  seksten
 7 syv 17  sytten
 8 otte 18  atten
 9 ni 19  nitten
 0 ti 20  tyve
 TAL / 20 - 40
       
 21 enogtyve 31  enogtredive
 22 toogtyve 32  toogtredive
 23 treogtyve 33  treogtredive
 24 fyrogtyve 34  fyrogtredive
 25 femogtyve 35  femogtredive
 26 seksogtyve 36  seksogtredive
 27 syvogtyve 37  syvogtredive
 28 otteogtyve 38  otteogtredive
 29 niogtyve 39  niogtredive
 30 tredive 40  fyrre
 TAL 40 - 60
       
 41 enogfyrre 51  enoghalvtreds
 42 toogfyrre 52  tooghalvtreds
 43 treogfyrre 53  treoghalvtreds
 44 fireogfyrre 54  fyroghalvtreds
 45 femogfyrre 55  femoghalvtreds
 46 seksogfyrre 56  seksoghalvtreds
 47 syvogfyrre 57  syvoghalvtreds
 48 otteogfyrre 58  otteoghalvtreds
 49 niogførre 59  nioghalvtreds
 50 halvtreds 60  tres
 TAL 60 - 80
       
 61 enogtres 71  enoghalvfjers
 62 toogtres 72  tooghalvfjerds
 63 treogtres 73  treoghalvfjerds
 64 fireogtres 74  fireoghalvfjerds
 65 femogtres 75  femoghalvfjerds
 66 seksogtres 76  seksoghalvfjerds
 67 syvogtres 77  syvoghalvfjerds
 68 otteogtres 78  otteoghalvfjerds
 69 niogtres 79  nioghalvfjerds
 70 halvfjerds 60  firs
 TAL 80 - 100
       
 81 enogfirs 91  enoghalvfems
 82 toogfirs 92  tooghalvfems
 83 treogfirs 93  treoghalvfems
 84 firogfirs 94  fyroghalvfems
 85 femogfirs 95  femoghalvfems
 86 seksogfirs 96  seksoghalvfems
 87 syvofirs 97  syvoghalvfems
 88 otteogffirs 98  otteoghalvfems
 89 niogfirs 99  nioghalvfems
 90 halvfems 100  hundrede
 TAL 100 - 1876
   
 105 (et)hundrede og fem
 176 (et)hundrede og seksoghalvfjerds
255 tohundrede og femoghalvtreds
 386 trehundrede og seksogfirs
 432

firehundrede og toogtredive

512 femhundrede og tolv
 633 sekshundrede og treogtredive
 794 syvhundrede og fireoghalvfems
 875 ottehundrede og femoghalvfjerds
901  nihundrede og en
1000 tusinde
1876 ettusinde ottehundrede og seksoghalvfjerds
 TAL 100.000
   
 578.944 femhundredetusinde syv hundrede og otteoghalvfjerds ni hundrede og fireogfyrre tusinde 
 1.000000 en million
 2.980.000 to millioner ni hundrede og firs tusinde
 4.500.000 fire millioner femhundrede tusinde

Tal

Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
lyt og forstå
tal
lytteøvelse 1
lytteøvelse 2
Lytteøvelse 3
Lytteøvelse 4
Lytteøvelse 5
Lytteøvelse 6
Lytteøvelse 7 På cafe Rosa Menu
Danmark og danskerne
Ordliste