Grammatik og øvelser

Vores fællessprog

De vigtigste modalverber
Ifinitiv /
navnemåde
præsens /
nutid
præteritum /
datid
perfektum /
førnutid
at kunne kan kunne har kunnet
at ville vil ville har villet
at skulle skal skulle har skullet
har måtte måtte har måttet
 
De vigtigste modalverber er:
    • kan
    • vil
    • skal

Modalverberne kan stå sammen med et andet verbum, så står det andet verbum i infinitiv uden at:
Jeg vil gerne have en kop kaffe.

Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Modalverber
Modalverber i præsens /nutid
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordbog