Præteritum & perfektum

  

Hvornår bruger vi præteritum / datid

Om et bestemt tidspunkt i fortiden:
Jeg snakkede med Peter i går.

Om en afsluttet periode i fortiden:
Jeg arbejdede i London fra 2002 til 2004.

Hvornår bruger vi perfektum / førnutid

Når noget er påbegyndt og stadig er det samme: Jeg har været gift i 8 år.

Når tidspunktet ikke er relevant : Jeg har været i Paris.

Verber i perfektum

De fleste verber
anvender hjælpeverbet har i perfektum:
Jeg har spist.
Jeg har boet her i mange år.

Enkelte verber
anvender hjælpe-verbet er i perfektum:
Filmen er begyndt.

Bevægelsesverberne
kan både bøjes med er og har f.eks.
Maria er gået.
Maria har gået 10 kilometer.

Maria er rejst.
Maria har rejst rundt i hele verden.

Maria er kørt.
Maria har kørt hele natten.

Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Verber
verber i præteritum
øvelse gruppe 1
øvelse gruppe 2
øvelse gruppe 3
øvelse i form
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordliste