Grammatik og øvelser

Vores fælledssprog

  imperativ
bydemåde
infinitiv
navnemåde
præsens
nutid
præteritum 
datid
perfektum
førnutid
plusqvamperfektum
førdatid
Gruppe 1 arbejd  arbejde arbejder  arbejdede har arbejdet havde arbejdet
Gruppe 2 køb  købe køber  købte har købt havde købt
Gruppe 3  gå r  gik har/er gået havde/var gået
  præteritum perfectum og
plusqvamperfektum 
Gruppe 1  -ede – et
Gruppe 2 -te  - t
Gruppe 3 uregelmæssig - et

 

 

Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Verber
verber i præteritum
øvelse gruppe 1
øvelse gruppe 2
øvelse gruppe 3
øvelse i form
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordliste