Fra 0 til 60
12 43 37 20 19 29 18 38 20
14 42 51 22 34 16 57 23 39
45 27 53 36 41 30 59 33 47
2 11 25 1 44 60 56 8 49

Øvelse 3 fra 0 - 60

Lyt og skriv det rigtige talTekst og dialog
Grammatik og øvelser
lyt og forstå
tal
lytteøvelse 1
lytteøvelse 2
Lytteøvelse 3
Lytteøvelse 4
Lytteøvelse 5
Lytteøvelse 6
Lytteøvelse 7 På cafe Rosa Menu
Danmark og danskerne
Ordliste