Ledsætnings-konjunktioner

ledsætningskonjunktioner binder
ledsætningerne sammen med hovedsætningerne
de vigtigste ledsætningskonjunktioner er :
At: 
Peter siger, at han ikke kan komme på mandag
Når: 
Jeg ringer, når jeg har spist.
Da: 
Jeg flyttede til Frankrig, da jeg var 20 år.
Fordi: 
Jeg gik tidligt i seng, fordi jeg var træt.
Som: 
Jeg kender en pige, som hedder Julie.
Om: 
Jeg spørger Tom, om han vil hjælpe mig.
Mens: 
Jeg vasker op, mens du støvsuger.
Siden: 
Jeg har ikke set Anna siden Charlies fødselsdag.
Så: 
Husk at smøre solcreme på, så du ikke bliver rød.
alle spørgeordene kan også fungere som konjunktioner:
Hvad: 
Simon ved godt , hvad Charlie laver.
Hvor: 
Simon ved, hvor han skal hen.
Hvornår: 
Simon ved ikke , hvornår vi skal gå.
Hvem: 
Simon ved godt , hvem det er.
Hvis: 
Simon ved ikke , hvis det er.
Hvorfor: 
Simon ved godt , hvorfor han ikke kom.
Hvordan: 
Simon ved, hvordan man laver frikadeller.
Hvor længe:
Simon ved ikke, hvor længe han skal bo i Danmark.
Hvor mange: 
Simon ved, hvor mange vi bliver.
Hvor meget:
Simon ved ikke, hvor meget kaffe han skal købe.
 
 
Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Konjunktioner / bindeord
øvelse 1
Ledsætnings-konjunktioner
øvelse 2
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordliste