Der er to køn på dansk. Artiklerne er:

 • en, en kop
 • et, et glas

75% af substantiverne har artiklen en.

Nogle substantiver får dobbelt konsonant i den bestemte form

 • en kop koppen
 • et glas glasset
   

Husk  Vi bruger ikke artikel foran:

job

 • Maria er sygeplejerske.
 • Søren er tømrer.
   

nationalitet

 • Maria er spanier.
 • Søren er dansker.
   

ved substantiver som man ikke kan tælle

 • Anne drikker ikke kaffe.
 • Jeg køber sukker og mælk.