Peter til Sverige i weekenden.
Han ikke tale svensk,
men han godt forstå lidt svensk.
Han gerne invitere sin kone Anne på en god restaurant.
Anne godt lide svensk mad.
De også på museum og en tur rundt i byen.

verber: | kan
 | 
kan
 | 
kan
 | 
skal
 | 
skal
 | 
vil |
Tekst og dialog
Grammatik og øvelser
Modalverber
Modalverber i præsens /nutid
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Lyt og forstå
Danmark og danskerne
Ordbog